2022 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2022

0

Advies Inkoop Huishoudelijk hulp 2024-2028

We hebben een nieuw advies uitgebracht. Op de valreep van het nieuwe jaar. Dit keer een gevraagd advies van de gemeente Oss over de Inkoop van  Huishoudelijk hulp 2024-2028.

De huishoudelijke hulp die via de Wmo voorzieningen vanuit de gemeente gegeven wordt, loopt tegen zijn grenzen aan.
Enerzijds vanwege het budget, anderzijds vanwege de schaarste van het in te zetten personeel.

Om toch met de beschikbare middelen zoveel mogelijk kwetsbare burgers te helpen, heeft de gemeente Oss om advies gevraagd aan de ASD.

20220003 Gevraagd advies Inkoop Hulp in het huishouden

De huishoudelijke hulp die via de Wmo voorzieningen vanuit de gemeente gegeven wordt, loopt tegen zijn grenzen aan.
Enerzijds vanwege het budget, anderzijds vanwege de schaarste van het in te zetten personeel.

Om toch met de beschikbare middelen zoveel mogelijk kwetsbare burgers te helpen, heeft de gemeente Oss om advies gevraagd aan de ASD.

0

Nieuwsbrief winter '22

Onze laatste nieuwsbrief is weer de deur uit. Dit keer met activiteiten van vrijwilligers uit de KennisKringen Wmo en Wias.
Maar onze werkgroep Btb heeft ook niet stilgezeten en de media opgezocht vanwege de beperkende toegankelijkheid van het Osse centrum.

Tijdens onze winter bijeenkomst hebben we afscheid genomen van zeer gewaardeerde leden en nieuwe leden verwelkomt.

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze vrijwilligersorganisatie!

Op zoek naar onze socials en contactinformatie? Die tref je aan onderaan deze pagina.

 

Adviesraad Sociaal Domein?

Ja, die vraag krijgen we vaker als we ons voorstellen. Wie zijn we? En wat doen we?

20220002 Advies Nibud Minima-effectenrapportage gemeente Oss 2022

In september 2022 heeft het college besloten om de inkomensgrens voor het Osse minimabeleid niet te verhogen. 

Deze beslissing is gebaseerd op de conclusies uit de Minima-effect-rapportage 2022 van het Nibud. De generieke verhoging past niet binnen de maatwerkaanpak die Oss voorstaat en de financiële consequenties en de consequenties voor de uitvoering (aanpassen regels en personeelstekorten) zijn te groot om een algemene verhoging in te voeren.

0

Internationale Dag van de Witte Stok

Elk jaar vindt op 15 oktober, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats. Zo ook weer dit jaar.

Witte stok

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun beperking.

De tweede reden om met een stok te lopen, is dat het mensen met een visuele beperking helpt bij het bepalen waar hij of zij loopt. Het voelt stoepranden of gevels en ook de geleide lijnen die op verschillende plaatsen liggen.

20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten:

0

Nieuwsbrief zomer '22

Onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is uit. 

In deze nieuwsbrief hebben we het o.a. over een auteur in ons midden, nieuws uit onze KennisKringen, over Arriva die uit de bocht vloog en een verslag over onze heidag.

Missen jullie nog iets in onze nieuwsbrief? We horen het graag!

0

Heidag ASD zomer 2022

10 juni heeft de ASD een heidag gehad in het wijkgebouw Meteoor in Oss.

Een korte impressie - verslag

We zien ons, als ASD, als een organisatie die strijdt voor de belangen van de burger in Oss. Hoe kunnen we de burger hierbij bereiken en betrekken?
Dat is het thema waar de ASD onder begeleiding van Vanessa Duterloo deze heidag mee aan de slag is gegaan.

0

Arriva en het College van de Rechten van de Mens

Arriva schend rechten van inwoner Oss.

Tijdens de coronapandemie heeft iedereen een stapje terug moeten doen. Er waren tijden dat er beperkingen golden. Dat was voor iedereen zwaar. Maar de groep mensen met een beperking heeft het toen extra zwaar gehad.