Links | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Links

Waarom pagina's met links?

Deze linkpagina zijn we begonnen omdat we een overzicht misten van de mogelijkheden in Oss om onze inwoners met een hulpvraag verder te helpen.

Natuurlijk kan men bij de gemeente een afspraak maken en dan verder geholpen worden met zijn of haar hulpvraag. Maar niet iedereen wil meteen een gesprek met de gemeente.

Er zijn in de gemeente tal van organisaties die hulp aanbieden. Maar niet iedere Ossenaar heeft al die organisaties en mogelijkheden in zijn geheugen paraat. Daarom hebben we ze hier zoveel mogelijk verzameld. We kunnen dan de mensen hier naar toe verwijzen. Ook voor de ASD'er zelf kan dit een handig hulpmiddel zijn.

We blijven overigens signalen verzamelen. Dus ben je in het contact met de gemeente niet verder gekomen? Bijvoorbeeld door bureaucratie, onbegrip, onheuze benadering, ontoegankelijkheid of anders? Dan horen wij dat graag. Stuur een mailtje naar adviesraadsociaaldomein@oss.nl. Wie weet zijn er meerdere mensen met dezelfde signalen en kunnen we dat gebruiken voor een ongevraagd advies aan de burgemeester en wethouders. Zodat zij hun dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Geschiedenis

Oprichting Wmo raad, besluitstuk gemeente Oss

 

Sociaal domein algemeen:

  • Gemeente Oss; de website van de gemeente Oss. En hier vind je het Sociaal portaal, de website die je de weg wijst bij vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en gezin in Oss. 
  • Movisie; kennis en aanpak van sociale vraagstukken
  • VCP; belangen organisatie, Vakcentrale voor Professionals
  • Koepel adviesraden sociaal domein; overkoepelend adviesorgaan voor adviesraden sociaal domein.
  • Jongerenraad Oss;  vertegenwoordiger van alle jongeren uit de gemeente Oss, met als taak hun mening door te geven aan het college van B&W.
  • Brabantscan; het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-Brabant. 

 

Meer links op onderwerp:

Armoede

Cliëntenraden

Mantelzorg

Ouderen

Schulden

Waar kan ik terecht voor hulp?

Wijk- en dorpsraden

Wmo