Nieuwsbrieven 2022 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuwsbrieven 2022

Alle nieuwsbrieven uitgegeven in 2022

0

Nieuwsbrief winter '22

Onze laatste nieuwsbrief is weer de deur uit. Dit keer met activiteiten van vrijwilligers uit de KennisKringen Wmo en Wias.
Maar onze werkgroep Btb heeft ook niet stilgezeten en de media opgezocht vanwege de beperkende toegankelijkheid van het Osse centrum.

Tijdens onze winter bijeenkomst hebben we afscheid genomen van zeer gewaardeerde leden en nieuwe leden verwelkomt.

0

Internationale Dag van de Witte Stok

Elk jaar vindt op 15 oktober, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats. Zo ook weer dit jaar.

Witte stok

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun beperking.

De tweede reden om met een stok te lopen, is dat het mensen met een visuele beperking helpt bij het bepalen waar hij of zij loopt. Het voelt stoepranden of gevels en ook de geleide lijnen die op verschillende plaatsen liggen.

0

Nieuwsbrief zomer '22

Onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is uit. 

In deze nieuwsbrief hebben we het o.a. over een auteur in ons midden, nieuws uit onze KennisKringen, over Arriva die uit de bocht vloog en een verslag over onze heidag.

Missen jullie nog iets in onze nieuwsbrief? We horen het graag!

0

Heidag ASD zomer 2022

10 juni heeft de ASD een heidag gehad in het wijkgebouw Meteoor in Oss.

Een korte impressie - verslag

We zien ons, als ASD, als een organisatie die strijdt voor de belangen van de burger in Oss. Hoe kunnen we de burger hierbij bereiken en betrekken?
Dat is het thema waar de ASD onder begeleiding van Vanessa Duterloo deze heidag mee aan de slag is gegaan.

0

Arriva en het College van de Rechten van de Mens

Arriva schend rechten van inwoner Oss.

Tijdens de coronapandemie heeft iedereen een stapje terug moeten doen. Er waren tijden dat er beperkingen golden. Dat was voor iedereen zwaar. Maar de groep mensen met een beperking heeft het toen extra zwaar gehad.

0

Adviesraad Sociaal Domein Oss?

Wat is een adviesraad eigenlijk? Wat betekent het voor de inwoners van Oss?

Laten we het stap voor stap uitleggen.

Een adviesraad adviseert. In dit geval het college van de gemeente Oss. Het college bestaat uit wethouders en de burgemeester. Zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en de wetten en regelingen van het Rijk en de provincie.

Het sociaal domein is een gemeentelijk domein.

Welke gemeentelijke domeinen zijn er?

Een gemeente heeft 3 domeinen waar ze zich op moet richten:

0

KennisKring lid Annie van den Bosch publiceert boek

Wij hebben een auteur in ons midden!

Annie van den Bosch - Höweler heeft een boek geschreven: Recht op bescherming van het gezin.

Het gaat over de schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen.

0

Nieuwsbrief, april 22

Er is weer een nieuwsbrief de deur uit. Dit keer met een interview met de nieuwe KK Jeugd voorzitters en een samenvatting van de werkzaamheden van de KennisKringen en de Werkgroep BTB van de afgelopen maanden.

Wat zien jullie nog graag verschijnen in de komende nieuwsbrieven? We horen het graag!

Benieuwd naar onze nieuwsbrief